Projectes inspiradors

Aquest apartat de projectes inspiradors està destinat a deixar constància del nostre camí pels patis naturals i les àrees de jocs infantils i el fet que aquests projectes i àmbits ens han inspirat!

No tots els projectes i els àmbits d’inspiració que podeu veure en aquest apartat són escoles i àrees de joc infantil, però els hem inclòs perquè cada un d’ells tenen alguna cosa única que es pot aplicar en un context escolar. Tingueu en compte que els projectes que es mostren aquí, en la seva globalitat, poden quedar fora del pressupost de la majoria de projectes escolars, utilitzeu-los per ajudar-vos a desenvolupar idees i solucions creatives per al vostre propi projecte de pati natural del centre escolar.

CAS PRÀCTIC: Escola bressol El Niu

Localització: Sant Vicenç de Castellet, Bages, Barcelona.

Client: Escola bressol municipal El Niu

Data de finalització: Estiu 2019

Àmbits d’inspiració

Explorem dins dels projectes de patis naturals que ens han inspirat i dels quals en podem seguir aprenent.

Aquests àmbits d’inspiració són imatges de projectes de patis naturals d’arreu. Tot i que alguns d’ells es troben més enllà del pressupost habitual d’un projecte escolar, serveixen d’inspiració excel·lent pel motiu d’aquesta pàgina web. S’han triat imatges inspiradores pels patis naturals de totes les edats, però amb especial dedicació pels infants més petits.

Els troncs donen molt de joc

Els troncs permeten crear jocs naturals que potencien la imaginació dels infants i joves en els seus jocs.

Els paviments ens ajuden a diferenciar espais

L’ús de paviments diferenciats permet la diversificació dels espais del pati de forma visual i pràctica.

Aules a l’aire lliure i espais de reunió

Traiem les aules als patis. Els patis naturals es poden transformar en aules a l’aire lliure que inspiraran als més petits i també als joves.