Escola UPetita

Localització: Manresa, Bages, Barcelona

Client: Escola UPetita

Data de finalització: Tardor 2022

La creació d’una duna activa per a l’Escola UPetita de Manresa ha aportat molta lluminositat al pati. Sens dubte es tracta d’un bon recurs per als petits exploradors de l’Escola. Les peces d’escalada permetran la mobilització en ambdós sentits de la duna. El desenvolupament de les habilitats motrius serà més que evident en aquesta escola. La duna es va completar amb sauló.