Documentació útil

Existeixen nombroses espècies vegetals emprades amb freqüència en la jardineria i també en els patis escolars, la presència de les quals s’ha d’evitar en els patis naturals i molt especialment en les àrees de joc infantil, a causa del perill que presenta la ingestió accidental d’alguna de les seves parts, principalment dels seus fruits. En la majoria dels casos, els fruits són cridaners pel que poden induir els infants petits a ingerir-los.

En qualsevol cas, es recomana consultar a un expert en botànica la idoneïtat d’incloure o preservar alguna de les espècies referenciades a continuació en les àrees adjacents a l’àrea de joc.

Llistat d’espècies vegetals amb risc (no exhaustiu)

Ref Nom científic Nom popular català Nom popular castellà Forma biològica*
Verinosa Aconitum napellus L. Acònit, Escanyallops, Matallops Acónito hp
Verinosa Aesculus hippocastanum L. Castanyer bord Castaño de Indias A
Espinosa Agave sp.
Verinosa Asclepias sp.
Espinosa Berberis sp.
Verinosa Berberis vulgaris L. Coralet, Espinosanavineta Agracejo común a
Verinosa Brugmansia sp.
Verinosa Buxus sempervirens L. Boix Boi a
Verinosa Catharanthus roseus (L.) G. Don Pervinca de Madagascar Vinca de Madagascar a
Verinosa Cestrum nocturnum L. Dama de nit Dama de noche, galan de noche a
Espinosa Chorisia speciosa (Ceiba speciosa) Corísia, arbre de la llana Chorisia, árbol botella a
Verinosa Coronilla valentina ssp. Glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab. Coronil·la glauca
Verinosa Cotinus coggygria Scop. Fustet, arbre de les perruques Árbol de las pelucas a
Verinosa Daphne sp.
Verinosa Datura sp.
Verinosa Delphinium sp.
Verinosa Digitalis sp.
Verinosa Euonymus sp.
Verinosa Fagus sylvatica L. Faig Haya A
Verinosa Hedera helix L. Heura Hiedra pe
Verinosa Helleborus sp.
Verinosa Hydrangea sp.
Verinosa Ilex aquifolium L. Boix grèvol Acebo a
Verinosa Ipomoea purpurea Roth Campaneta de jardí Campanilla morada hp
Verinosa Juniperus sp.
Verinosa Laburnum anagyroides Medik. Laburn, Pluja d’or Lluvia de oro, citiso a
Verinosa Lantana camara L. Bandera espanyola, Lantana Bandera española, Lantana a
Verinosa Ligustrum sp.
Verinosa Lobelia sp.
Verinosa Lonicera caprifolium L. Lligabosc de jardí, didalets de la Mare de Déu hp
Espinosa Lycium sp.
Verinosa Melia azedarch L.
Verinosa Nerium oleander L. Baladre Adelfa a
Verinosa Phytolacca dioica L. Bellaombra Ombú A
Verinosa Prunus laurocerasus L. Llorer reial, Llorer-cirer Laurel-cerezo, lauroceraso, laurel real a
Espinosa Pyracantha sp.
Verinosa Ranunculus sp.
Verinosa Rhus sp.
Verinosa Ricinus communis L. Ricí, figuera del diable Ricino a
Verinosa Robinia pseudoacacia L. Falsa acàcia Acacia blanca A
Verinosa Sambucus nigra L. Saüc Saúco a
Verinosa Solandra maxima (Sessé & Moc.) Datura groga, copa d’or Copa de oro a
Verinosa Solanum sp.
Verinosa Spartium junceum L. Ginesta Retama de olor a
Verinosa Symphoricarpos albus (L.) Blake Perler, arbre de les perles Bola de nieve a
Verinosa Taxus baccata L. Teix Tejo común A
Verinosa Thuja sp.
Verinosa Viburnum sp.
Verinosa Vinca sp.

* A: arbre; a: arbust; hp: herbàcia perenne.

Llistat d’arbres autòctons

Aquesta és una relació d’arbres autòctons de la Península Ibèrica i les Illes Balears que es poden utilitzar als patis naturals. Alguns d’ells són autòctons només d’una part i que per tant s’han de considerar com a al·lòctons de la resta. Per identificar la seva distribució i els seus requeriments de sòl i hàbitat, vegeu el web de la Flora Catalana.

Nom científic Família Nom popular català
Abies alba Mill. Pinaceae Avet blanc
Abies pinsapo Boiss. Pinaceae Avet de Ronda
Acer campestre L. Aceraceae Auró blanc
Acer monspessulanum L. Aceraceae Auró negre
Acer opalus Mill. ssp. granatense (Boiss.) F.Q. & Rothm. Aceraceae Arbre de l’oro
Acer opalus Mill. ssp. opalus Aceraceae Blada
Acer platanoides L. Aceraceae Erable
Acer pseudoplatanus L. Aceraceae Fals plàtan
Alnus glutinosa (L.) Gaertner Betulaceae Vern
Betula pendula Roth Betulaceae Bedoll
Betula pubescens Ehrh. Betulaceae Bouleau blanc
Carpinus betulus L. Betulaceae Carpí
Castanea sativa Mill. Fagaceae Castanyer
Celtis australis L. Ulmaceae Lledoner
Ceratonia siliqua L. Caesalpiniaceae Garrofer
Ficus carica L. Moraceae Figuera
Fraxinus angustifolia Vahl Oleaceae Freixe de fulla estreta
Fraxinus excelsior L. Oleaceae Freixa de fulla gran
Juniperus thurifera L. Cupressaceae Savina
Malus sylvestris Mill. Rosaceae Pomera
Pinus halepensis Mill. Pinaceae Pi blanc
Pinus nigra Arnold ssp. salzmannii (Dunal) Franco Pinaceae Pinassa
Pinus pinaster Aiton Pinaceae Pi bord
Pinus pinea L. Pinaceae Pi pinyoner
Pinus sylvestris L. Pinaceae Pi roig
Populus alba L. var. alba Salicaceae Àlber
Populus nigra L. var. nigra Salicaceae Pollancre
Populus tremula L. Salicaceae Poll trèmol
Prunus avium (L.) L. Rosaceae Cirerer
Quercus canariensis Willd. Fagaceae Roure africà
Quercus cerrioides Willk. & Costa Fagaceae Roure cerrioide
Quercus faginea Lam. ssp. faginea Fagaceae Roure de fulla petita
Quercus ilex L. Fagaceae Alzina
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Fagaceae Roure de fulla gran
Quercus pyrenaica Willd. Fagaceae Roure reboll
Quercus robur L. Fagaceae Roure pènol
Quercus suber L. Fagaceae Alzina surera
Salix alba L. Salicaceae Salze blanc
Salix fragilis L. Salicaceae Salze de vims
Sorbus domestica L. Rosaceae Server
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters Cupressaceae Savina articulada
Tilia cordata Mill. Tiliaceae Til·ler de fulla petita
Tilia platyphyllos Scop. Tiliaceae Til·ler de fulla gran
Ulmus glabra Huds. Ulmaceae Om de muntanya
Ulmus minor Mill. Ulmaceae Om comú