Search
Close this search box.

Tendències dels patis escolars

Quines són les tendències actuals dels patis escolars? Com concebeu el vostre centre escolar tenint en compte les millors pràctiques mediambientals? Cada cop avancem més cap a un enfocament més sostenible dels patis escolars.

Previous slide
Next slide

Les Solucions basades en la Natura, la responsabilitat ecològica i mediambiental, els horts escolars, l’ús de materials naturals i locals, de plantes autòctones i de materials reciclats, s’integren conjuntament per crear patis escolars més naturals i més actuals.

Els infants i joves passen un temps breu però molt intens en els patis de la seva escola i, en els patis naturals autònomament i de la ma dels docents és on més es poden inspirar per portar vides més sostenibles i poden aprendre a conviure amb la natura.

Solucions basades en la Natura – SbN

Per aconseguir aquests beneficis ambientals i del benestar de la població, els patis escolars han d’haver estat concebuts de la forma més integrada possible amb el seu entorn i amb els mínims impactes ambientals sobre el medi que els envolta. En aquest sentit, les solucions basades en natura (SbN) aporten unes accions sostenibles i eficients.

En patis naturals significa intentar aprofitar al màxim les oportunitats per ser respectuosos amb el medi ambient, i això pot incloure:

  • l’elecció de materials amb una baixa petjada de carboni per reduir el nostre impacte sobre el canvi climàtic,
  • utilitzar objectes reciclats per mantenir-los fora de l’abocador (i reduir el cost del projecte),
  • utilitzar plantes que no necessiten gaire manteniment ni reg, i moltes altres estratègies.

La sostenibilitat és bona per al planeta, posa un bon exemple educador per als nostres fills i significa que podrem deixar-los un lloc millor per viure, aprendre i créixer.

Responsabilitat ecològica i mediambiental

Cal apostar clarament en la responsabilitat ecològica i mediambiental, amb l’ús de fustes provinents de boscos sostenibles, 100% garantits i amb certificació FSC®, on en el procés de fabricació es garanteixi també el màxim respecte pel medi ambient.

Horts escolars i agricultura

Incorporar horts escolars pot aportar molts avantatges en un pati escolar.

Un hort escolar pot ser una manera d’educar els infants sobre l’ecologia i la producció d’aliments i donar-los experiència i habilitats pràctiques i també és molt agraït! El fet de fer participar als infants i joves en un projecte d’hort escolar, tal i com fan la gent gran, pot ser una manera de connectar-se i posar en valor els coneixements d’aquests savis de la comunitat.

Els horts escolars poden ser de qualsevol forma o mida, cosa que facilita la utilització de espais sobrants o infrautilitzats del pati.

 

Ús de materials naturals i locals

Els humans hem estat utilitzant materials naturals com la fusta, la pedra i el metall des de l’edat del bronze.

Aquests materials naturals tenen un impacte ambiental baix si s’obtenen localment reduint la distància que han de recórrer. Els materials locals també poden donar un sentit de proximitat al projecte de pati natural, especialment si són únics de la vostra zona.

Els materials naturals acostumen a envellir millor que alguns materials sintètics. El plàstic, per exemple, es degradarà amb el pas del temps pels raigs ultraviolats del sol, fent que perdi color i es trenqui. I no oblidem que molts materials naturals poden trobar una segona vida com a materials reciclats.

Ús de plantes autòctones

L’ús de plantes autòctones de la zona del centre escolar és una gran oportunitat per ensenyar als infants i joves sobre els seus ecosistemes locals. Les plantes autòctones també són les més adequades per sobreviure i prosperar en el clima local i amb un manteniment baix. L’ús de plantes autòctones també garanteix que cap espècie invasora es pugui desplaçar des del pati escolar als boscos circumdants per propagar i causar estralls a la població de plantes.

Ús de materials reciclats

La reutilització de materials usats amb anterioritat no només evita que aquests materials puguin acabar en un abocador; també pot estalviar molts diners. Els materials reciclats han esdevingut una tendència força gran, ja que poden prestar-se a uns usos molt creatius i lúdics.