Elements potenciadors de la biodiversitat

Elements que promouen la biodiversitat dels espais exteriors dels centres escolar concebuts per incrementar la varietat de vida natural en totes les seves formes, nivells i combinacions, com ara hotels d’insectes, torres niu o caixes niu de ratpenats, jardí de papallones, menjadores d’ocells per poder-ne fer un ús educatiu amb qualitat i seguretat pels infants i joves en els patis naturals.

Hotels d’insectes

Són estructures que ofereixen possibilitats de nidificació a les abelles i vespes solitàries, que desenvolupen tasques d’especial rellevància en la pol·linització de la flora i en el control biològic de les plagues i malures dels jardins. En l’àmbit urbà, trobar un lloc adequat on ubicar-hi el niu i fer la posta constitueix la principal dificultat per a aquest tipus d’insectes importantíssims pel medi ambient.

Caixes niu per ocells i per ratpenats

Són estructures que potencien la presència d’ocells i ratpenats, un grup faunístic que desenvolupa una funció ecològica de primer ordre. Probablement aconseguirem veure la nidificació de mallerengues que s’alimenten d’insectes i ajudaran a l’equilibri de la biodiversitat.

Murs de pedra seca

Són estructures de contenció que afavoreixen la presència d’insectes pol·linitzadors. Construir un mur de pedra seca o una espiral de pedra seca servirà de suport per plantar aromàtiques diverses i crear un espai de gran interès per a la biodiversitat i amb un indubtable valor ornamental, oferirà a més possibilitats de refugi a una gran quantitat d’invertebrats i a petits rèptils tals com sargantanes i dragons els quals trobaran aixopluc entre les esquerdes i petites cavitats i augmentaran la biodiversitat de l’espai exterior del centre escolar.

La construcció de bancades en relleus complicats o accentuats, delimitades per petits murs de pedra seca o estructures de contenció de bioenginyeria del paisatge, pot ser una bona solució per maximitzar els terreny planers i també per millorar el comportament hídric del pati i reduir-ne el risc d’erosió superficial.