Search
Close this search box.

FASE 1
Planificació del PROJECTE EDUCATIU de pati natural

La comunitat educativa del centre quan comenceu a treballar en un nou projecte de pati natural, hi ha diverses coses que podeu fer abans que hagueu d’incorporar un equip de professionals de patis naturals. Aquí, us guiem a través d’un procés pas a pas que comença amb la creació d’un equip de treball, l’establiment d’objectius, fons que disposeu i restriccions,… i, finalment, a la creació d’un document d’àmbit del projecte educatiu de pati natural del vostre centre que si és de prou envergadura caldrà que l’exposeu a un equip de professionals del disseny i projecte de patis naturals perquè us presenti la seva proposta econòmica per la redacció del projecte constructiu, que es detalla a la Fase 2.

Aquesta Fase 1 s’ha de considerar com la fase bàsica i inicial per planificar el projecte educatiu i conferir la dimensió educativa del pati natural que voleu assolir en el vostre centre escolar. Objectius com ara la coeducació, la inclusivitat, l’accessibilitat, la interculturalitat i la responsabilitat ambiental s’hauran de posar en valor i aplicar en les diferents etapes educatives i espais del pati natural.

ETAPA 1.1

Parleu i cerqueu el consens amb totes les parts implicades

«El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas.» (Confucio)

Entendre com funciona el procés d’aprovació i els terminis del projecte educatiu i constructiu del pati en el vostre centre escolar és fonamental ja des de l’inici en la planificació de qualsevol nou projecte.

 

Òrgan d’aprovació del centre escolar

Abans de començar a formar un equip de treball del projecte educatiu del pati de l’escola, assegureu-vos d’estar d’acord amb totes les parts implicades, el director, representants del professorat, de l’alumnat, dels pares dels estudiants, del personal d’administració i serveis i, en el cas dels centres privats, per representants de la titularitat del centre i sobretot també de tenir clar en quin òrgan recau la responsabilitat de l’aprovació del projecte que esteu a punt d’emprendre. En cada centre pot variar, des del director/a del centre, el consell escolar, el claustre escolar o el titular del centre o el representant municipal.

Els terminis i les aprovacions aplicables es poden utilitzar per començar a estructurar una línia dels temps o fases del projecte:

 • Quant de temps dedicaràs al procés de planificació?
 • Quina data necessiteu per completar el document d’àmbit del projecte educatiu de pati natural?
 • Quan caldria començar la construcció?

Tenir aquests terminis presents des del principi és fonamental per a l’èxit del vostre projecte. Tingueu en compte que els projectes escolars més complexes poden arribar a trigar fins a dos anys des de la primera pluja d’idees fins a tenir un pati natural finalment construït.

Assegureu-vos que els vostres objectius siguin assolibles.

ETAPA 1.2

Formeu el vostre equip de treball

La clau de l’èxit de la planificació del projecte educatiu de pati natural és l’elecció de l’equip de treball. Per formar el vostre equip de treball caldrà determinar quins grups d’interès realment hi podran i voldran intervenir.

Membres de l’equip de treball

L’ideal seria que l’equip de base sigues un grup reduït de no més de 10 persones. Aquest equip de treball bàsic pot organitzar reunions de consulta i participar en reunions i tallers més grans.

Les reunions de l’equip de treball fora bo programar-les periòdicament, un cop al mes, sempre en el mateix dia i hora per garantir la màxima assistència.

El primer pas per formar el vostre equip de treball és considerar quins són els grups d’interès. Aquests poden incloure els membres de l’AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) o AFA (Associació de famílies d’alumnes), docents, estudiants, l’administració de l’escola, l’administració local, representants de les associacions i entitats del barri, veïns i altres membres de la comunitat escolar. Tots aquests grups tenen interès en algun aspecte del pati de l’escola, assegureu-vos d’organitzar un equip de treball que n’asseguri que cada veu es pugui escoltar i tenir en compte.

Els patis naturals de les escoles, tant els centres públics com els concertats o privats, són un recurs evidentment primer per a les escoles però també poden arribar a ser-ho pels barris, i la divulgació en les associacions i entitats del barri és un component important d’un projecte de pati natural d’èxit.

Un exemple de membres del vostre equip de treball del centre podria ser:

 • Director/a de l’escola
 • Una selecció de professors/res (representació de diferents etapes)
 • Dos representants estudiantils
 • Representant propietat (tècnic municipal, regidor,…)
 • Un representant de les associacions i entitats del barri

Opcionalment es pot convidar a participar a una empresa professional de disseny i projecte de patis naturals en aquesta fase inicial.

Responsabilitats de l’equip de treball

Aquest equip de treball s’ha d’encarregar d’activar el procés de planificació i disseny dels nous espais de joc i aprenentatge a l’aire lliure del pati natural. Cada membre de l’equip de treball ha d’estar disposat a assistir a les reunions mensuals programades i disposat a participar en les activitats que s’acordi responsabilitzar-li i tots en de captació de fons. A més una vegada executada l’obra, els membres d’aquest equip de treball poden ser els responsables de vetllar perquè es posi en marxa un pla per al manteniment del nou pati natural.

Com donar a conèixer el vostre projecte?

Una comunicació clara és imprescindible per a l’èxit del vostre projecte de pati natural.

Distribuïu els fulletons al barri, treballeu per parelles i truqueu a les portes i envieu els fulletons a casa amb els estudiants per assegurar-vos que tots els pares i mares de l’escola coneguin els vostres esforços. Això pot ajudar a reforçar les iniciatives futures de recaptació de fons i fer engrescar a la gent amb voluntat d’ajudar al projecte educatiu del pati natural.

És especialment important comunicar-se amb els habitatges dels quals es troben directament adjacents al centre escolar, ja que seran els més beneficiats pel projecte. Intenteu tenir una conversa cara a cara amb aquests veïns i expressar l’impacte positiu que comportaran les actualitzacions al pati de l’escola i al barri. Feu saber a aquests membres de les associacions i entitats del barri que organitzareu un taller de pluja d’idees en una data posterior i que els animeu a assistir i expressar les seves propostes. A més, animeu-los a enviar comentaris mitjançant l’enquesta que haureu previst per enviar.

Com a part de la difusió del projecte educatiu de nou pati natural del centre, podeu enviar enquestes per recopilar informació del antics alumnes que ja van experimentar el pati escolar actual. Recolliu totes aquestes enquestes i incloeu-les amb els treballs d’anàlisi del lloc realitzats a la vostra escola:

 • Enquesta d’estudiants
 • Enquesta de mares, pares i tutors/res
 • Enquesta de docents
 • Enquesta de membres d’associacions i entitats del barri

L’opció més actual i molt dinàmica és crear una enquesta en línia. Es recomana fer-ho, a més de la versió en paper, per proporcionar opcions a tothom. Això garantirà que rebeu respostes del major nombre d’interessats de les entitats del barri.

A més, és possible que vulgueu crear un espai web per al vostre projecte educatiu de pati natural, que es pot utilitzar tant per mostrar els avenços del projecte com per sol·licitar donacions a mesura que comenceu a recaptar fons.

Finalment, us recomanem que seguiu en tot moment en contacte amb el vostre òrgan d’aprovació i assegurar-vos que tinguin coneixement dels avenços del projecte de pati natural del centre.

ETAPA 1.3

Establiu els objectius, de quin pressupost disposeu i identifiqueu les restriccions

Què espereu aconseguir? Necessiteu dissenyar un nou pati natural o, simplement, afegir alguns nous equipaments de joc? Amb quin pressupost compteu per fer-hi front? Quines restriccions hi ha? Aquesta etapa us guiarà en com podeu treballar amb aquests aspectes fonamentals per obtenir-ne el millor resultat possible.

Definició d’objectius del projecte educatiu

Aquest és un pas clau que des del projecte educatiu del centre us ha d’ajudar a crear una visió sòlida perquè el projecte de pati natural doni un pas endavant.

Pel que fa a la definició d’objectius, és una bona idea crear dos nivells d’objectius: els més concrets que s’han d’assolir amb aquest projecte educatiu de pati natural i els objectius més costosos, de més llarg termini que el vostre equip treballarà per aconseguir si es poden trobar finançaments addicionals i es poden superar les restriccions.

En quant a la definició d’objectius, haureu de considerar aspectes i reflexions molt àmplies i valentes, com ara:

 • Edats o etapes educatives: teniu previst redissenyar els espais del pati per a totes les edats i etapes educatives, o només per a una etapa específica, com ara els alumnes de preescolar o de parvulari?
 • Habilitats i objectius d’aprenentatge: quines habilitats voleu ajudar a desenvolupar: relacions socials, amb espais amb jocs simbòlics, jocs de representació, teatre, jocs de taula, de música o de gaudi dels éssers vius de la natura del pati; experimentació, amb espais amb sorra, jocs amb aigua, espais amb materials sonors o espais de manipulació amb elements de construcció, recipients, eines, teles, etc.; motricitat, amb jocs d’equilibri, per saltar, pujar i baixar, grimpar, amagar-se, fer esports, etc.
 • Coeducació: voleu transformar el pati en un espai educatiu que ofereixi les mateixes oportunitats a totes les nenes i nens amb una intervenció amb perspectiva de gènere?
 • Interculturalitat: considereu donar valor a la tasca educativa de les semblances culturals, el reconeixement i estima de la diversitat?
 • Espais inclusius i accessibles: el vostre objectiu és aconseguir que la totalitat o només una part dels espais de l’entorn de joc i d’aprenentatge siguin inclusius i estiguin adaptats i accessibles?
 • Responsabilitat mediambiental: voleu promoure unes relacions més respectuoses amb el medi ambient, fent-lo present en els espais naturalitzats amb materials naturals, fustes, pedres, sorres, plantes autòctones?

Dediqueu un temps a reflexionar i desenvolupar aquesta llista d’objectius de manera que abasti tot allò que voleu aconseguir del nou pati.

Quant de temps pot trigar?

És important comprendre que la creació d’un nou entorn d’aprenentatge o de joc a l’aire lliure no passarà d’un dia per l’altre. Les diferents fases de planificació, disseny, projecte i construcció i les aprovacions i permisos corresponents necessiten un temps. Assegureu-vos de tenir clars els terminis de presentació d’aquestes fases. Enteneu que fins que els vostres desitjos no es converteixin en realitat poden arribar a trigar fins a dos anys.

De quin pressupost es disposa?

Aquest és un pas crític que us ha d’ajudar a concretar una visió aproximada de la grandària del vostre projecte de pati natural.

La recaptació de fons és un component crític de qualsevol projecte constructiu i afrontar-ho amb decisió ajudarà a convertir els vostres objectius i somnis en realitat. La grandària del projecte que esteu realitzant determinarà la vostra necessitat de pressupost.

En aquest apartat cal tenir clar quin paper juga la propietat del centre. Pot sufragar la inversió? En cas que no sigui així, com malauradament veiem sovint, us proposem un seguit d’iniciatives que us poden ser útils.

Permeteu que us ajudem en el procés de trobar iniciatives per a la recaptació de fons del vostre projecte de pati natural.

 • Manualitats. Iniciatives de recaptació de fons a petita escala, com ara vendre manualitats, poden ajudar a generar fons per a petites remodelacions de patis naturals de mida petita. No obstant això, els projectes de patis naturals més grans, amb diversos equipaments de joc, amb treballs de moviments de terres i pavimentació necessitaran fonts de finançament més grans.
 • Components patrocinats. Els components del pati natural patrocinats són una altra bona manera de recaptar diners per a projectes de mida petita i mitjana com ara comprar un nou equipament de joc, o construir un espai d’aprenentatge a l’aire lliure o un hort escolar. Els antics alumnes, pares i mares, membres de les associacions i entitats o empreses del barri poden inscriure els seus noms en aquests components del pati natural (totxos dels murets, elements de joc o de mobiliari, peces de paviments, etc.) a canvi d’una donació. També podeu plantejar celebrar diversos esdeveniments de recaptació de fons, com ara subhastes per recaptar fons a nivell escolar i comunitari.
 • Ajuts. Per finançar la majoria de projectes de mida mitjana i gran haureu de buscar finançament. Hi ha algunes pautes clau a tenir en compte a l’hora de sol·licitar ajuts i recomanem crear un equip de treball petit centrat específicament en sol·licituds d’ajuts amb una persona responsable. Idealment, aquest responsable dels ajuts hauria de ser algú que hagi completat sol·licitacions d’ajuts amb èxit en el passat, ja sigui dins del personal de l’escola o no, com a part de la seva feina professional o per a altres llocs de voluntariat. Si aquest responsable no està disponible, seleccioneu una persona que estigui disposada a fer una mica de treball addicional i a preparar-se, per familiaritzar-se amb el procés de sol·licitud d’ajuts.

Prepareu aquest apartat clau amb suficient antelació, adaptant-los a cada cas i sol·licitud d’ajut:

 • organització de l’equip de treball i de l’òrgan d’aprovació,
 • descripció del projecte de pati natural del centre escolar,
 • necessitats,
 • solucions,
 • planificació i etapes del projecte,
 • pressupost aproximat i
 • pla d’avaluació (un esquema de com en determinareu l’èxit del projecte).

Una vegada que rebeu fons d’ajuts, la implementació i el seguiment dels fons són igualment importants. Molts ajuts necessitaran un informe post-implementació.

Restriccions i condicionants

Les restriccions poden incloure aspectes del projecte com ara:

 • condicionants físics específics dels espais del pati de l’escola (com ara un arbre exemplar que es vol protegir), dels accessos, serveis, elements de mobiliari i equipaments existents,
 • aspectes urbanístics de les ordenances de construcció locals que s’han de tenir en compte,
 • aspectes de seguretat de les àrees de joc infantil,…

Un cop hagueu creat una llista de restriccions i condicionants, assegureu-vos que aquests no contradiuen o limiten cap dels objectius proposats i que aquest document us pot ajudar posteriorment a donar forma al vostre projecte.

Els components de la comunitat educativa (infants, famílies, docents i administracions) són els primers interessats en fer els patis naturals segurs i legals. Així doncs, des del projecte educatiu de pati natural del vostre centre educatiu caldria tenir en compte tant la certificació de seguretat dels equipaments de joc infantil com també la de la instal·lació i del posterior manteniment de les àrees de joc d’acord amb les normatives UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego (PARTS 1-11) i UNE-EN 1177 Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos que regeixen aquestes àrees de joc en els espais públics dels nostres pobles i ciutats on juguen els infants. Vegeu les referències a Normativa tècnica que afecta a la naturaliltzació de patis de l’apartat Documentació útil.

DAFO

Una altra manera de pensar en oportunitats i limitacions és fer una anàlisi DAFO, que és una eina de planificació estratègica interessant i útil, DAFO són les sigles de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

 • Fortaleses: punts forts, són les coses que es fan bé, els avantatges i els recursos rellevants, és a dir, què funciona bé ja al vostre pati?
 • Debilitats: són coses que es poden millorar o es fan malament o no es fan, què no funciona prou bé el vostre pati?
 • Oportunitats: són coses que es poden ampliar o construir: quins aspectes del pati es poden maximitzar o millorar?
 • Amenaces: són obstacles per al creixement o la millora: quins reptes afronta el vostre pati?

Exemple d’anàlisi DAFO d’un pati:

FortalesesDebilitats
 • L’espai amb ombra a l’aire lliure està ben utilitzat
 • Els espais verds actuals biodiversos i amb identificació de les espècies creen un excel·lent espai d’aprenentatge a l’aire lliure
 • Les àrees de jocs es troben a prop de l’entrada principal de l’escola
 • L’àmbit escolar és popular entre les associacions i entitats del barri
 • Actualment el terreny escolar està en la major part pavimentat amb formigó
 • Els espais verds actuals requereixen un alt grau de manteniment
 • Els equipaments de joc existents estan envellits i són insegurs i s’haurien de substituir
 • Les àrees de jocs són inaccessibles
OportunitatsAmenaces
 • Amb l’ampliació de l’hort de l’escola es crearan vincles més forts amb les comunitats de veïns
 • El parc públic adjacent es podria connectar amb el recinte escolar per crear àrees de joc compartides
 • Els grans arbres presents al pati creen espais ombrívols excel·lents per reunir-se a sota seu en dies calorosos
 • Una manca de voluntaris planteja un problema per a l’hort escolar actual
 • Els equips de joc han sofert vandalisme

ETAPA 1.4

Conegueu millor la vostra escola

Aprofiteu el projecte educatiu de patis naturals per conèixer i aprofundir en les particularitats dels patis de la vostra escola. Què els fan únics i quins tipus d’espais de joc funcionen bé a la vostra escola?

Us guiarem sobre com apamar la topografia de l’espai exterior de l’escola i com comprendre la relació de la vostra escola amb les associacions i entitats del barri que l’envolta per poder actuar amb coherència.

Anàlisi del lloc i els espais exteriors

Una part important de qualsevol projecte de disseny és l’anàlisi del lloc. L’anàlisi del lloc és una fase prèvia del procés de disseny i projecte que es dedica a l’estudi del context climàtic, geogràfic, històric, legal i de les infraestructures del lloc específic on s’ubicarà el projecte de pati natural. En altres paraules, l’anàlisi del lloc significa conèixer el pati de la vostra escola.

Per començar, caldria preguntar-se per què s’estan implementant els canvis a la vostra escola? És a causa de la necessitat d’una actualització global o simplement l’actualització d’un entorn de joc o d’un espai d’aprenentatge a l’aire lliure? Conèixer aquesta informació us ajudarà a donar forma al projecte de pati natural.

En conèixer la vostra escola hi ha dues consideracions clau: com és el lloc i com són les associacions i entitats del barri que l’envolta? A més, existiran alguns elements identificatius de cada escola, mentre que d’altres poden ser més genèrics.

A més, ara és el moment per conèixer la història de la vostra escola. És un edifici històric o un lloc històric o hi ha algun arbre catalogat? Assegureu-vos de documentar-ho.

És hora d’analitzar el barri del municipi que conté l’escola i també el recinte en concret. Quin tipus de topografia i de visualitzacions existeixen? Quines coses funcionen bé i quines coses s’han de potenciar o d’innovar? On hi ha actualment elements clau com els camps esportius i el equipaments de joc?

Quina és la topografia de la vostra escola? Es troba en un lloc pla, inclinat, anivellat amb el seu entorn…

Quines són les vistes potencials des del pati?

 • Vistes residencials: l’escola està envoltada de cases unifamiliars o edificis d’apartaments
 • Vistes al bosc: el recinte escolar està envoltat en un o més costats per bosc
 • Vistes al mar
 • Vistes comercials
 • Vistes industrials

Utilitzeu un dibuix i mapeu l’anàlisi del lloc dels patis del vostre centre escolar.

Enquestes

És el moment de recollir les enquestes als grups de persones interessades en el projecte de pati natural.

Si encara no els hi heu lliurat, és un bon moment per fer-ho. Feu-les arribar als grups que han experimentat els patis del centre escolar existents, com ara els antics alumnes, per obtenir les seves opinions i voluntats. Feu que els docents implementin l’enquesta als estudiants durant l’horari de classe i lliureu còpies de l’enquesta de pares als alumnes. Distribuïu les enquestes a les entitats i associacions del barri. Assegureu-vos que teniu clar quan i on s’han de retornar les enquestes i feu que sigui el més senzill possible per facilitar la màxima resposta.

La comunitat que l’envolta

Cal posar el pati en el seu context.

A més dels alumnes, docents i pares que faran servir el nou pati natural, és important tenir en compte les associacions i entitats del barri que l’envolta. Fora de l’horari escolar i els caps de setmana, el pati natural del centre escolar s’hauria de poder convertir en un recurs important de les associacions i entitats del barri amb un ús social i cívic per als agents educatius no formals, les entitats i els veïns del barri.

Igualment important per comprendre el propi lloc és familiaritzar-se amb el seu context. Per exemple, si la vostra escola és contigua a un gran parc públic, potser no és necessari incloure tants espais verds al recinte escolar, però si no és el cas potser sí.

ETAPA 1.5

Inspireu-vos

És el moment per inspirar-se.

Navegueu per la nostra pàgina web, amb Projectes inspiradors i llegiu la Lectura i recursos recomanats i també els Components referits pels patis naturals.

Creeu un espai digital o físic per reunir imatges, esbossos i diferents peces d’inspiració pel vostre projecte de pati natural.

Anàlisi del lloc i els espais exteriors

Una part important de qualsevol projecte de disseny és l’anàlisi del lloc. L’anàlisi del lloc és una fase prèvia del procés de disseny i projecte que es dedica a l’estudi del context climàtic, geogràfic, històric, legal i de les infraestructures del lloc específic on s’ubicarà el projecte de pati natural. En altres paraules, l’anàlisi del lloc significa conèixer el pati de la vostra escola.

Per començar, caldria preguntar-se per què s’estan implementant els canvis a la vostra escola? És a causa de la necessitat d’una actualització global o simplement l’actualització d’un entorn de joc o d’un espai d’aprenentatge a l’aire lliure? Conèixer aquesta informació us ajudarà a donar forma al projecte de pati natural.

En conèixer la vostra escola hi ha dues consideracions clau: com és el lloc i com són les associacions i entitats del barri que l’envolta? A més, existiran alguns elements identificatius de cada escola, mentre que d’altres poden ser més genèrics.

A més, ara és el moment per conèixer la història de la vostra escola. És un edifici històric o un lloc històric o hi ha algun arbre catalogat? Assegureu-vos de documentar-ho.

És hora d’analitzar el barri del municipi que conté l’escola i també el recinte en concret. Quin tipus de topografia i de visualitzacions existeixen? Quines coses funcionen bé i quines coses s’han de potenciar o d’innovar? On hi ha actualment elements clau com els camps esportius i el equipaments de joc?

Quina és la topografia de la vostra escola? Es troba en un lloc pla, inclinat, anivellat amb el seu entorn…

Quines són les vistes potencials des del pati?

 • Vistes residencials: l’escola està envoltada de cases unifamiliars o edificis d’apartaments
 • Vistes al bosc: el recinte escolar està envoltat en un o més costats per bosc
 • Vistes al mar
 • Vistes comercials
 • Vistes industrials

Utilitzeu un dibuix i mapeu l’anàlisi del lloc dels patis del vostre centre escolar.

Recolliu idees

Penseu en els tipus de jocs que us van agradar de petit. Pregunteu-vos què va fer que us en recordeu d’aquells llocs encara? Investigacions recents han suggerit que els espais naturals de joc són més recordats, espais amb l’oportunitat de manipular i donar forma a l’entorn de joc.

Navegueu entre els Projectes inspiradors i les seccions de Components de joc i aprenentatge per obtenir una idea del que penseu que seria possible en el pati del vostre centre escolar. Comenceu a fer llistes i a fer esbossos i designeu un membre de l’equip de treball per crear dibuixos, esbossos en brut o reunir imatges que siguin pertinents per al vostre projecte de pati natural. Més endavant es podran utilitzar per comunicar les vostres idees a l’equip de professionals de patis naturals. Podeu utilitzar un espai físic, com ara una carpeta de fitxers o bé optar per emmagatzemar aquestes imatges de referència i inspiració en un format digital a un directori de l’equip de treball al núvol.

Pluja d’idees

Com podeu aplicar la vostra inspiració, coneixements i idees al vostre propi projecte educatiu de pati natural?

Realitzeu tallers de pluja d’idees amb estudiants i amb membres de les associacions i entitats del barri, en el cas que es doni aquesta relació o es vulgui obrir el pati a la ciutadania. Comenceu a pensar en com crear espais per al joc i l’educació als espais exteriors de l’escola, i com es relacionaran aquests espais entre ells i amb els altres espais de l’escola i del barri.

Posant-ho en comú

Ha arribat el moment d’agafar les vostres idees inicials i de combinar-les totes.

En la dinàmica de grups de la pluja d’idees voldreu posar en comú tota la informació que heu generat en las etapes anteriors, la dels vostres objectius i limitacions, dels coneixements que heu aconseguit en conèixer els exteriors de la vostra escola i incorporar conceptes de l’etapa d’inspiració. A més, és hora de tenir en compte tota la informació obtinguda de les enquestes que s’han retornat.

 • Quines són les principals activitats d’aprenentatge i joc que es realitzaran?
 • Hi haurà hort escolar?
 • Una aula a l’aire lliure?
 • Jocs pintats als paviments?
 • Llocs on seure i reunir-se a l’ombra?
 • Quins valors bàsics voleu incorporar?
 • Quines habilitats i objectius d’aprenentatge voleu potenciar?

Ara és un bon moment per organitzar tallers amb estudiants i membres de les associacions i entitats del barri, recomanem diferenciar-los: un per a estudiants i un per a membres de les associacions i entitats del barri.

El taller per als estudiants hauria de tenir moltes opcions creatives perquè els infants puguin expressar les seves idees. Algunes de les millors idees provenen de ments joves i aquests estudiants constituiran la majoria dels usuaris del pati. I per altra costat, les inèrcies de les associacions i entitats del barri segur que poden enfortir el projecte educatiu del pati natural del centre escolar.

Consells útils per tallers de treball

Tant si s’anomena un taller de treball o com una reunió de treball, l’objectiu és tenir l’aportació de les parts interessades abans de passar a la següent fase, la Fase 2 del Projecte constructiu.

Aquest és el mecanisme que inicia el procés de discussió i comunicació amb la comunitat més àmplia, més enllà del vostre equip establert. Això pot ser crític, ja que els estudiants i les associacions i entitats del barri són usuaris finals importants del projecte i qualsevol disseny ha de tenir en compte les seves necessitats. Un taller de treball amb èxit haurà de tenir en compte tres passos clau: la direcció i organització, el dia d’implementació del taller i la manera d’utilitzar millor els elements del taller.

Quan comenceu a organitzar el vostre taller de treball, haureu de fer el següent:

 • Establir objectius per al taller com a equip. Quines coses concretes t’agradaria aconseguir celebrant aquest taller?
 • Assegureu-vos que els temes que es discuteixin estan ben definits
 • Determineu la durada del taller
 • Organitzeu recursos i formeu voluntaris per organitzar l’esdeveniment
 • Designeu un o dos responsables que presentin el projecte educatiu i guiïn el taller
 • Decidiu una habitació o un espai on acollir el taller amb accés a un projector o pissarra, i un munt d’espai per a taules i cadires
 • Podríeu considerar incorporar algú que tingui capacitats gràfiques per plasmar les idees en imatges, aquesta és una manera excel·lent de visualitzar-ho a tothom.

El dia del taller de treball:

 • Arribeu aviat per configurar taules i organitzar l’espai de manera que faciliti la comunicació
 • Col·loqueu material de dibuix i escriptura a cada taula
 • Proporcioneu una introducció verbal al taller clara amb l’ajut d’una presentació visual
 • Per al taller de membres de les associacions i entitats del barri, penseu proporcionar cafè o te com a agraïment per participar-hi
 • Documenteu totes les idees i els dibuixos produïts a través de fotografies (això és especialment important per mantenir un registre de què produeixen els assistents).

Després del taller de treball:

 • Organitzeu totes les notes i fotografies per incorporar les més interessants al document de l’àmbit de disseny.

ETAPA 1.6

Dissenyeu el pati natural

A continuació, us proporcionem una breu introducció al disseny paisatgístic de patis naturals.

Tant si esteu treballant cap a una creació comunitària com si penseu en contractar els serveis de l’equip d’Enginyeria de Patis Naturals, creiem que conèixer una mica més els conceptes bàsics del seu procés creatiu i del disseny us ajudarà a tenir a ma els criteris necessaris per poder entendre o crear l’entorn de joc i d’aprenentatge del pati natural del vostre centre escolar.

Procés creatiu i principis de disseny

Els conceptes de procés creatiu i de disseny són activitats que es produeixen quan desenvolupem mentalment recerques d’ocurrències per produir intencionadament novetats valuoses i eficaces.

En el disseny de patis naturals a banda dels requeriments propis de tot projecte constructiu caldrà demanar-li la millora de les condicions ambientals i el concepte de refugi climàtic.

Conceptes bàsics del disseny d’espais exteriors comptant amb la natura:

 • Conceptes espacials: identificar punts, línies, plànols, formes i moviments que es vulguin potenciar.
 • Conceptes visuals: introduir colors i textures per crear entorns més rics visualment.
 • Conceptes lligats a experiències sensorials no visuals: aportar elements amb sons, fragàncies i tactes diversos per incrementar aquestes sensacions.

Un cop apuntats aquests conceptes bàsics del disseny, el següent repte són els conceptes bàsics d’organització dels espais:

 • Entorns: com crearàs una sèrie d’entorns tancats i oberts i definiràs diferents espais a tot el terreny escolar?
 • Camins: com es mouran els usuaris per l’espai? Utilitzareu camins de diferents jerarquies?
 • Entregues: què s’utilitzarà per definir els límits a tot el terreny escolar?
 • Punts focals: es tracta de punts centrals del paisatge. Per exemple, un equip de joc o un arbre especial pot convertir-se en un punt focal.
 • Llindars: com podeu crear una emocionant sensació d’arribada a mesura que els usuaris es desplacin d’un espai a un altre?
 • Detall: quines són les experiències sensorials i tàctils del disseny?

Tots aquests conceptes s’han de basar amb els elements identificats a l’anàlisi del vostre lloc de l’Etapa 1.4 Conegueu millor la vostra escola. Això garantirà que el procés creatiu i de disseny del pati natural estigui optimitzat per al lloc on hi voleu actuar.

Alhora, penseu en quina gamma d’equipaments voleu incloure que facilitin diferents tipus de jocs i activitats (espais tranquils per reunir-se, llocs per córrer, saltar, pujar, etc.) i que ofereixen oportunitats de joc per a quines edats i per totes les habilitats per jugar però també per donar suport a l’aprenentatge i l’ensenyament a l’aire lliure.

A més de les consideracions dels equipaments, diferents materials de la pavimentació ajudaran a donar forma, accessibilitat i seguretat a l’entorn de joc. Vegeu l’apartat de Superfícies esmorteïdores de la Secció 2 Components.

Dissenyant aules a l’aire lliure

Treure les aules al pati. Sortir de l’entorn tradicional de dins de l’aula pot tenir efectes poderosos sobre l’aprenentatge dels infants i joves.

Estar fora al pati ofereix als professors l’oportunitat curricular d’utilitzar exemples de la vida real i natural. Un paviment pintat o un prat segat deixant formes sense tallar pot ser la base d’un emocionant joc a l’hora del pati i després es pot convertir en el punt de partida d’una lliçó de matemàtiques o de geometria.

La clau per dissenyar una aula a l’aire lliure eficaç és considerar com funcionarà el disseny de l’espai en termes de currículum i conceptes educatius a mesura que treballen els professors per assolir els resultats d’aprenentatge.

Una aula a l’aire lliure consisteix a aprendre al pati natural de l’escola, més enllà de les quatre parets de l’aula i d’un entorn tradicional de classe. Es tracta de facilitar noves maneres d’aprendre i inspirar els estudiants mitjançant mètodes d’ensenyament inesperats i divertits.

Si bé l’aula a l’aire lliure estàndard s’estructura sovint al voltant del concepte d’amfiteatre, us animem a pensar més enllà d’aquest model i a considerar l’aula a l’aire lliure com un laboratori viu. Els horts escolars poden convertir-se en la base d’una lliçó de ciències, un bell arbre font d’inspiració a la classe d’art i una sèrie de troncs el punt de partida d’un problema de matemàtiques.

En el disseny d’aules a l’aire lliure hi ha molts punts diferents a considerar, entre ells:

 • Com serà el punt d’entrada: quedarà obert o tancat?
 • Com es podran moure els estudiants per l’espai?
 • Hi haurà un camí principal?
 • Quin material formarà la superfície dels paviments?
 • Quin tipus de seients, bancs, taules, proteccions solars i mobiliari hi haurà?
 • Com es farà l’espai polivalent per poder treballar amb diferents aprenentatges?
 • Com incorporar la natura al disseny?

Dissenyant patis naturals inclusius

Qualsevol entorn de joc ha de ser inclusiu i proporcionar oportunitats als infants i joves de totes les capacitats per jugar i aprendre amb els seus companys.

Des de quins tipus de materials utilitzeu per construir els camins, fins a l’altura i el tipus d’equipaments, la inclusió de jocs adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, tots aquests factors afecten la inclusivitat.

Quan penseu en el disseny o la renovació d’un espai de jocs, una de les primeres coses a tenir en compte és la manera com infants de totes les capacitats podran utilitzar l’espai. La pràctica del disseny universal significa que l’atenció es centra en la creació d’un espai que respongui a les necessitats del major nombre d’usuaris finals. Mitjançant l’aplicació d’aquest enfocament, els elements de joc es poden utilitzar de diverses maneres, i els elements accessibles convidaran a infants de totes les habilitats a jugar junts. Aquests elements poden ser naturals o equipament de joc, i altres aspectes clau a considerar són els recorreguts que connecten diversos espais de joc i les entrades a aquestes àrees de joc.

Principis i recomanacions per al disseny de patis naturals inclusius:

 • La majoria de funcions i espais poden ser utilitzats per totes les persones
 • Circular i utilitzar l’espai de joc ha de ser senzill: assegureu-vos d’utilitzar un recorregut accessible que permeti l’accés en cadira de rodes amb un esforç mínim
 • Proporciona l’oportunitat de desafiament a tots els usuaris, alhora que minimitzen els riscos

RESULTAT DE LA FASE 1

Document d’àmbit de la planificació del projecte educatiu de pati natural

Utilitzeu aquest recorregut com una llista de verificació útil per produir un document que descrigui l’abast de la planificació del projecte educatiu de pati natural del vostre pati natural que voleu dur a terme. A partir d’aquí heu d’entrar en el procés creatiu que representa dissenyar i projectar. Doneu una ullada a l’organigrama d’aquest apartat per decidir si necessiteu o no contractar a un equip de professionals de patis naturals.

Preparat per fer el salt

Heu format el vostre equip i heu definit els objectius i les restriccions del projecte educatiu del vostre pati natural. Heu realitzat alguns plans per a la recaptació de fons, us heu inspirat i heu visualitzat exemples de patis naturals, heu aprofundit en el coneixement dels patis de la vostra escola i també de les comunitats que l’envolten. A més, heu realitzat dinàmiques de grups de tallers amb estudiants i membres de les comunitats.

Ha arribat el moment d’agafar totes les novetats que teniu al damunt de la taula de treball, seleccionant les més valuoses i eficaces, i plasmar-ho en un format entenedor i clar, entrant en el procés de creació del projecte constructiu del pati natural del vostre centre escolar.

Els projectes constructius, de manera semblant als quadres, comencen per uns esborranys que poc a poc van agafant forma i precisió.

L’excel·lència d’un projecte parteix d’una escolta profunda de l’encàrrec del client promotor, amb la lectura detallada dels espais i dels potencials usuaris.

En el cas dels projectes de patis naturals o de Naturalització de patis escolars se’ls hi exigeix, a més de la coherència formal d’un projecte constructiu, el valor ambiental de la natura i sobretot la potencialitat educativa dels espais exteriors de les escoles.

Dissenyar-ho des de la comunitat del centre o amb un equip de professionals de patis naturals?

En aquesta fase de Planificació del projecte educatiu de pati natural del vostre centre, haureu de decidir si realitzeu la millora del pati des de la comunitat del centre o si donat que el projecte constructiu és de prou envergadura us decidiu en contractar un equip de professionals del disseny i projecte de patis naturals. Tingueu en compte que si voleu organitzar la construcció des de la comunitat del centre, heu d’assegurar-vos que teniu l’aprovació pel vostre Òrgan d’aprovació i de treballar amb proveïdors que n’hagin estat aprovats abans de començar.