Les escoles han de separar i diferenciar més els seus espais exteriors per poder multiplicar el seu potencial d’ús i poder donar resposta a les necessitats actuals d’espais ben ventilats, espaiosos i polivalents que permetin uns usos innovadors, dinàmics, més intensius i diversos dels patis escolars.

Potencialitats de la divisió dels espais als patis escolars

Per exemple, amb patis més diversos podem millorar l’educació i les habilitats socials, d’experimentació i motricitat dels infants. En primer lloc, potenciant les relacions socials, amb espais amb jocs simbòlics, jocs de representació, teatre, jocs de taula, de música o de gaudi dels éssers vius de la natura del pati; En segon lloc, potenciant l’experimentació, amb espais amb sorra, jocs amb aigua, amb materials sonors o de manipulació amb elements de construcció, recipients, eines, teles, etc.; i en tercer lloc potenciant la motricitat, amb jocs d’equilibri, per saltar, pujar i baixar, grimpar, amagar-se, fer esports, però a la vegada fent dels patis uns espais segurs i respectant escrupolosament les normatives de seguretat i salut vigents.

És a dir, estem davant d’una necessitat que ens obra infinites oportunitats de millora per posar en valor els patis naturals i transformar-los en espais més útils pel sistema educatiu.

Com podem diferenciar espais als patis escolars?

L’equip d’Enginyeria de Patis Naturals us proposem 5 solucions a les divisions dels vostres patis escolars:

  • Ús de jardineres
  • Ús de tanques
  • Ús de bancs
  • Ús de paviments i murets

La majoria de les solucions proposades estan fetes amb les consideracions actuals de la pandèmia, prioritzant sobretot les més àgils, viables, polivalents i reutilitzables; però sempre amb criteris mediambientals i també educatius.

Usar jardineres per diferenciar els espais al pati

Proposem l’ús de jardineres de fusta de castanyer i de proximitat amb la vegetació adaptada per a cada espai i alumnes usuaris. És a dir, jardineres amb vegetació que formin una tanca vegetal o amb planta autòctona, aromàtica i de flor per gaudir de la natura al pati.

La fusta de castanyer és reconeguda entre els professionals per les seves nobles qualitats: elevada durabilitat natural, amb alt contingut en tanins i la seva baixa permeabilitat li confereixen gran resistència a la podridura a l’exterior que fa que no s’hagi de tractar a l’autoclau, amb una gran estabilitat dimensional, estèticament molt atractiva i guanya en bellesa amb el pas dels anys.

És important que l’ancoratge i fixació de la fusta de castanyer es realitzi amb cargols d’acer inoxidable, per evitar la corrosió d’aquests i les consegüents taques a la fusta.

Usar tanques per separar els espais al pati

També proposem l’ús de tanques mòbils de fustes de proximitat i segures per delimitar parts del pati i impedir l’accés a determinades zones.

Usar bancs mòbils per aprofitar els espais al pati

Sens dubte, proposem l’ús de bancs mòbils per permetre utilitzar-los còmodament en diferents ubicacions del pati, i aprofitar-los allà on siguin necessaris per fer una classe al pati o un descans.

Usar paviments o murets per diferenciar els espais al pati

Amb una visió zenital, l’ús de paviments o de murets és la manera més clara de diferenciar-los, però en aquests casos la intervenció és permanent.

L’Enginyeria de Patis Naturals us pot ajudar en l’elecció de les divisions del vostre pati escolar.