Escola Joan Sanpera i Torras

Localització: Corró d’Avall, Les Franqueses del Vallès

Participants: AFA, equip docent i directiu del centre.

En aquest projecte de transformació del pati de l’Escola Joan Sanpera i Torras hem volgut donar protagonisme a la vegetació, al sistema de reg i a la font.

Paviments
Excavació del paviment i col·locació de terra vegetal de jardineria, sauló, grava de riu, escocells.

Vegetació

Col·locació de vegetació com: Agapanthus africanusen, Centranthus ruber, Euryops pectinatus, Festuca glauca, Rosmarinus officinalis ‘prostratus’, Salvia microphylla, Plumbago auriculata, etc.

Sistema de reg
Instal·lació del sistema de reg amb col·locació de les vàlvules, tubs de polietilè, canonades de reg per degoteig i programador de reg.

Duna activa

Construcció d’un tub de formigó amb travesses de fusta i contraxapat de fusta marina.

La font

Instal·lació d’una font amb travesses de fusta en forma de canals per al joc d’aigua.

Manteniment

Neteja i conservació de les instal·lacions.