Search
Close this search box.

Els patis Naturals són espais homologats?

Quan fem qualsevol canvi al pati o a l’escola volem garantir el bon ús, la finalitat i objectiu dels nous elements o estructures, l’estètica… Però una cosa que passa per sobre de tot és la SEGURETAT dels nens i nenes. Quan ens pregunteu si els patis naturals són segurs per als nens i nenes la resposta és: clar que ho són!

Tenir un pati natural és igual o més segur que un pati on intervé formigó i estructures plàstiques. De totes maneres és important avaluar tots els possibles riscos i factors que poden interferir. Els alumnes han d’encarar-se a reptes motrius que els permetrà desenvolupar la seva agilitat, habilitats i consciència.

Què vol dir homologació?

Molts cops quan ens reunim per a primeres visites, visites de seguiment o revisions dels projectes de Patis Naturals, ens plantegeu la pregunta de si els patis estan homologats i/o certificats. Volem explicar-vos la diferenciació de conceptes i què és el més adequat amb relació als patis.

Homologar és avaluar un producte conforme ha estat fabricat seguint les normatives establertes de salut, medi ambient i garantir la seva comercialització. I aquest procés sols es pot fer quan hi ha un procés de fabricació en sèrie.

Què fem als patis?

Els nostres patis els fem amb elements naturals, i els construïm amb el nostre equip d’artesans de la fusta, operaris i jardiners i la gran part d’elements els fem insitu. És per això que els elements de patis que no passen per un procés de fabricació no poden estar homologats, però sí certificats. I, què és certificar? Certificar és sol·licitar a una empresa externa especialitzada que faci un informe de conformitat d’obra. És a dir, una comprovació conforme els elements instal·lats dins de la zona de joc, s’han construït i instal·lat complint la normativa de seguretat vigent.

Així i tot, seguim una sèrie de recomanacions i normatives per garantir les millors condicions tant en la instal·lació com en l’ús i ho transmetem a les escoles. Una d’elles és la normativa UNE-EN 1176-7, la que correspon a l’Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 7: Guia per a la instal·lació, inspecció, manteniment i utilització.

L’equip de Patis Naturals podem gestionar el contacte amb una empresa externa especialitzada en normativa perquè faci una certificació de la zona instal·lada i assegurar-nos que compleixi amb la normativa vigent. D’aquesta manera es tindrà una certificació que els diferents elements del pati compleixen amb el que dicta la normativa de seguretat. Com per exemple: la distància de seguretat amb altres elements, l’alçada màxima, l’estat de tots els elements que el formen, el desgast per ús o per efectes ambientals, etc.

Manteniment dels patis

Un dels factors que garanteixen la seguretat dels nens i nenes és el correcte manteniment. Els elements naturals com la fusta, la sorra o les plantes pateixen modificacions al llarg de les estacions de l’any, per condicions climatològiques, per l’ús o altres factors. Realitzar un manteniment anual o cada certs períodes de temps permetrà avaluar com ha estat l’impacte de les diferents condicions i decidir si cal substituir algun dels materials.

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *