Presentació: “Patis escolars, verds, segurs i educatius”

Presentació del projecte d’Enginyeria de Patis Naturals a la Fira Municipalia 2021 a Lleida.

En els patis tradicionals de les escoles predomina el formigó, els paviments durs i grisos, les pistes esportives i l’exposició al sol.

La proposta que fa l’Enginyeria de Patis Naturals, és fer un procés de transformació que converteixi els patis en espais més educatius, més naturals i més segurs per als alumnes.

Els infants i joves passen una mitjana de 5.800 minuts d’estona al “pati” al llarg d’un any lectiu. En tota la trajectòria escolar d’un alumne, això equival a 1 any i gairebé 3 mesos. És un temps llarg i intens que hauria de tenir un paper en el procés d’educació, creixement i aprenentatge dels alumnes.

La proposta de Patis Naturals implica convertir els patis de les escoles en espais naturals, vius i educatius. Espais que ajudin a desenvolupar íntegrament els nostres joves i infants. Espais per a tots i totes que els impulsin a l’aprenentatge, el creixement, l’educació i el joc.