Search
Close this search box.

Dissenyem patis escolars amb desafiaments i riscos tot evitant els perills

Els patis de les llars d’infants i de les escoles són espais de joc i d’aprenentatge idonis per proporcionar els desafiaments i les millors oportunitats perquè els infants i joves puguin prendre els riscos adequats en les diverses etapes educatives tot evitant perills que els hi puguin produir lesions o danys per a la salut.

El risc és bàsic per l’aprenentatge, la salut i el benestar

Assumir riscos és una característica essencial del joc.

Els infants i joves necessiten prendre riscos per desenvolupar competències cognitives, socials, físiques i psicològiques. Si no dónes un pas, mai aprendràs a caminar.

Amb les àrees de joc dels Patis Naturals volem oferir als infants i joves espais amb la possibilitat de trobar-hi riscos acceptables com a part del seu aprenentatge.

Caldrà gestionar l’equilibri entre les necessitats d’oferir riscos acceptables i la de mantenir-los protegits de perills que els hi puguin provocar danys greus.

Desafiaments dels espais de joc als patis naturals

Amb Patis Naturals més desafiants podem ajudar a millorar l’aprenentatge i les habilitats de motricitat dels infants i joves, amb jocs per fer equilibri, per saltar, pujar i baixar, grimpar, amagar-se, gatejar, però a la vegada fent dels patis uns espais segurs i respectant escrupolosament les normatives de seguretat i salut vigents.

Estem davant d’una necessitat de canvis que ens obren infinites oportunitats de millora amb les solucions que ens ofereix el món dels Patis Naturals.

Els patis han de ser segurs, tant com sigui necessari

Els patis escolars han de ser tan segurs com sigui necessari, no el més segur possible.

Des de l’Enginyeria de Patis Naturals, com empresa que planifiquem, dissenyem, construïm i mantenim els patis escolars i les àrees de joc infantil municipals, promovem entorns controlats d’aprenentatge estimulants, desafiants, posant en valor els beneficis del risc.

Els infants i joves aprenen per errors i per tant necessiten oportunitats per equivocar-se, necessiten patis naturals on trobin la possibilitat d’aprendre sobre els riscos i les seves conseqüències en un entorn controlat.

Des de l’Enginyeria de Patis Naturals promovem l’aprenentatge a través de l’experiència pel bon desenvolupament de les habilitats motores dels infants i joves, per guanyar confiança en si mateix per arribar a límits desconeguts, per aprendre lliçons vitals sobre si mateixos, la precaució, la resiliència, el coratge, el coneixement de les seves pròpies capacitats i limitacions per interactuar i relacionar-se.

La normativa tècnica està a favor del risc beneficiós

La normativa tècnica de seguretat de les àrees de joc infantil (UNE-EN 1176, NTJ 09S,…) té per objectiu primer evitar possibles accidents que puguin produir incapacitació o altres conseqüències fatals i segon garantir-ne el nivell necessari de seguretat pels infants i joves.

El mitjà d’accés d’un equipament de les àrees de joc (escales, escaletes, rampes o plataformes escalonades) és el que en determinarà que sigui un joc fàcilment accessible o de difícil accés i per tant l’edat recomanada d’ús d’aquest. Per exemple, un joc amb una escaleta amb el primer esgraó a més de 40 cm del sòl és de difícil accés i per tant els infants de menys de 3 anys no hi poden accedir.

Si prestéssim atenció només als perills que identifiquen aquestes normatives de les àrees de joc infantil (lesions, atrapaments, aixafaments o enverinaments) ens podríem quedar bloquejats i no actuar; però si seguim llegint i fem cas de les mesures de seguretat que aquesta normativa ens marquen podrem decidir responsablement i actuar conscientment per evitar-los, dissenyant uns patis desafiants i amb riscos controlats.

Cada vegada més tenim en compte l’ús dels jocs inclusius i accessibles per a tothom, amb una especial atenció als usuaris amb diferents capacitats, on es fa necessària la supervisió d’aquests infants i la dels més petits i menys hàbils.

Visiteu el web Patis Naturals on hi podreu trobar molta informació relacionada com ara un Llistat d’espècies vegetals amb risc (no exhaustiu) o la Normativa tècnica de seguretat que afecta als patis escolars (UNE-EN i NTJ).

L’Enginyeria de Patis Naturals us pot ajudar en el disseny i en l’elecció d’aquells equips de joc, mobiliari i materials segurs i adaptats pels vostres patis escolar.

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *