Search
Close this search box.

Escola Lola Anglada

Localització: Martorell, Baix Llobregat, Barcelona
Client: Escola Lola Anglada
Data de finalització: Tardor 2022
L’Escola Lola Anglada de Martorell està pendent de realitzar l’Avantprojecte amb nosaltres i presentar-lo a la seva administració municipal. Però hem realitzat diferents elements què donen valor al pati actual d’Educació Primària.
Un tobogan en una duna

Un tobogan en una duna

La instal·lació d’aquest tobogan sobre una duna amb presses d’escalada és un dels elements que es van fer a aquest pati de Martorell.

Feta sobre una base de tot-u, amb sauló, taulers de fusta marina, presses d’escalada i un tobogan d’acer inoxidable.

Tarimes als arbres

Tarimes als arbres

S’han fet dos tarimes en els arbres d’accés al pati. Fent la excavació de rasa i pou per posteriorment col·locar l’esquelet de fusta de pi flandes amb altres posts de fusta que han estat tractat amb autoclau amb sals de coure. D’aquesta manera tenim dos estructures que permetran la socialització dels nens i nenes, un espai més per a gaudir al pati, en hores lectives, etc.

Plataformes

Plataformes

La col·locació de 4 plataformes a diferents alçades amb troncs de castanyer i tarimes fetes amb taulers de fusta marina s’ha fet sobre uns fonaments autocompactants per garantir la seguretat i estabilitat.

Es tracta d’un element per a desenvolupar les habilitats motrius dels nens i nenes, l’equilibri i oferir un espai més de joc i interacció i aprofitar totes les zones del pati.

Tip-tap d'equilibri

Tip-tap d'equilibri

Aquesta estructura la veiem en molts dels patis naturals i per què? Perquè ens ofereix grans possibilitats. Aquesta en concret es troba en una zona del pati que delimita amb les pistes esportives i pot tenir la funció de seient per a ser espectadors de les activitats, a part de les seves funcions habituals. Aquest tip-tap està conformat per tres troncs de castanyer.